Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02


Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (tekst  jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późniejszymi  zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • dowody osobiste małżonków (do wglądu),
  • osobista zgoda dziecka, które ukończyło 13 lat.


II. Wymagane opłaty


Nie pobiera się


III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02


V. Tryb odwoławczy


Nie przysługuje

VI. Uwagi
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki przyjmuje każdy kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa. Oświadczenie  takie muszą złożyć małżonkowie wspólnie.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 10:54:44)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:58:39)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2065