Powrót do nazwiska po rozwodzie

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 2086 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi  zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • dowód osobisty do wglądu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
  • prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa.


II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa: 11,00 zł

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

V. Tryb odwoławczy


Nie przysługuje

VI. Uwagi
Oświadczenie o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przyjmuje każdy kierownik Urzędzie Stanu Cywilnego. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu Stanu Cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 10:57:06)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:55:41)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1826