Rejestracja zgonu

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późniejszymi zmianami).


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • karta zgonu (dokument podstawowy),
  • dowód osobisty osoby zmarłej (dokument podstawowy),
  • dowód osobisty współmałżonka (do wglądu, jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim).
  • dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon ( do wglądu).


II. Wymagane opłaty


brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Niezwłocznie. Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia ulega skróceniu - należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu tj. od stwierdzenia zgonu.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

V. Uwagi

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności: małżonek, dzieci zmarłego, najbliżsi krewni, pełnomocnik rodziny.

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 10:59:54)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:53:21)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2236