Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą - wpisanie do polskich ksiąg

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17


Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach Stanu Cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami).
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późniejszymi  zmianami).
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami).

I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  • Załączniki:
  1. oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
  2. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.
  3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa 50 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Do 30 dni od daty złożenia wniosku*

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17 Tel.

056-677-09-02


V. Uwagi
1. Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

2. W postępowaniu administracyjnym dotyczącym wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

3.Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego:

1. Akt urodzenia Wniosek (35kB) word

2. Akt małżeństwa Wniosek (45kB) word

3. Akt zgonu Wniosek (39kB) word

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:04:06)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:44:57)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2985