Akt stanu cywilnego - uzupełnienie treści

Jednostka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi  zmianami),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami).


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • Wniosek,
  • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu),
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa 39 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Do 30 dni od daty złożenia wniosku*

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02


VI. Uwagi


*Wniosek należy złożyć zgodnie z miejscem sporządzenia aktu.
Wniosek można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty.Akt stanu cywilnego niezawierający wszystkich danych przewidzianych przepisami ustawy może być uzupełniony na wniosek osoby zainteresowanej, na podstawie dowodów z dokumentów, jakimi są inne akty stanu cywilnego lub akta zbiorowe prowadzone dla tego aktu. W przypadku uzupełnienia na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokument należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego Wniosek (24kB) word .

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:20:48)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:38:44)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2138