Księgi stanu cywilnego - wydawanie odpisów

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. poz. 2224 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi  zmianami),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późniejszymi  zmianami).


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  • wniosek,
  • dokument tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


II. Wymagane opłaty


Opłata skarbowa:
Odpis skrócony aktu - 22 zł.,
Odpis zupełny aktu - 33 zł.,
Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24 zł.,

Zaświadczenie o stanie cywilnym -38 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Po okazaniu dowodu tożsamości przez osobę uprawnioną do otrzymania dokumentu, niezwłocznie.

IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie Pokój nr 17 Tel. 056-677-09-02

V. Uwagi 

1. Podmioty uprawnione do uzyskania odpisów i zaświadczeń: osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy, oraz inne osoby, które wykażą interes prawny. Podmiot uprawniony do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym - osoba, której akt dotyczy.

2. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, co należy udokumentować (wezwanie sądowe).


Wniosek o wydanie odpisów Wniosek (38kB) word .

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:29:02)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:27:46)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2101