Rejestracja urodzeń

Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

Podstawa prawna

  • Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2224 z późniejszymi  zmianami),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami),
  • Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., , poz. 2086 z późniejszymi zmianami.)


I. Dokumenty od wnioskodawcy

  •  dowody osobiste rodziców dziecka.
II. Wymagane opłaty


brak opłat

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Niezwłocznie.

Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia, w przypadku dziecka martwo urodzonego w ciągu 3 dni od sporządzenia karty martwego urodzenia.
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się zgodnie z miejscem zdarzenia.IV. Jednostka odpowiedzialna


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

 Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (20kB) word .

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 11:39:05)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 12:20:30)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1781