Opłaty skarbowe pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty skarbowe pobierane są na mocy Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późniejszymi  zmianami). 

 • od sporządzenia aktu małżeństwa - 84,00 zł,
 • od sporządzenia odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego - 33,00 zł,
 • od sporządzenia odpisu skróconego aktu stanu cywilnego - 22,00 zł,
 • od zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność prawną do dokonania czynności stanowiącej podstawę do sporządzenia aktu stanu cywilnego za granicą - 38,00 zł,
 • od zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24,00 zł,
 • powrót do nazwiska po rozwodzie - 11,00 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17,00 zł,
 • zaświadczenie o stanie cywilnym 38,00 zł,
 • odpis zupełny po dokonaniu transkrypcji - 50,00 zł,
 • zmiana imienia i nazwiska - 37 zł,,
 • odpis zupełny wydany w wyniku sprostowanie treści lub uzupełnienie aktu - 39,00 zł,
 • za wydanie zaświadczenia - 17 zł,
 • za wydanie decyzji o wymeldowanie osoby – 10 zł.


Opłatą skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Gminy Stolno pokój lub na konto Urzędu Gminy Stolno nr 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130.

metryczka


Wytworzył: Anna Kotowska (10 lipca 2008)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (17 lipca 2008, 10:36:56)

Ostatnia zmiana: Anna Kotowska (28 lutego 2020, 13:00:27)
Zmieniono: zmiany

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6898