Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 4/P/2016

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2017 rok Gminy Stolno [...]

Uchwała Nr 4/WPF/2016

w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 [...]

Uchwała Nr 4/Dpr/2016

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 68/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno. [...]

Uchwała nr 67/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno   [...]

Uchwała nr 65/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Stolno.   [...]

Uchwała nr 46/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniająco Hydroforowej w Robakowie" [...]

Uchwała nr 45/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana sieci wodociągowej przy Zespole Szkół CKP w Grubnie" [...]

Uchwała nr 44/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn." Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Małe Czyste" [...]

Uchwała nr 43/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn." Budowa kolektora ściekowego w Stolnie - etap I" [...]

Uchwała nr 42/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn."Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Stolno, Grubno, Małe Czyste i [...]

Uchwała nr 41/K/2014

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty pożyczki zaciągniętej przez Gminę Stolno związaną z realizacją zadania inwestycyjnego pn. " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stolno" [...]

Uchwała nr 17/S/2014

w sprawie: Wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stolno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Uchwała nr 11/B/2013

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2014 rok Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 11/WPF/2013

w sprawie wydania opinii o projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010 - 2028 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu. [...]

Uchwała nr 10/Dpr/2013

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 13/I/2013

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2013 roku. [...]

Uchwała nr 87/2013

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Stolno [...]

Uchwała nr 46

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Stolno [...]

Uchwała nr 42/2013

w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Stolno [...]

Uchwała nr 3/W/2013

w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Stolno za 2012 rok [...]

Uchwała nr 8/S/2013

w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Stolno sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy [...]

Uchwała nr 13/2013

w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2013-2028 Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 8/2013

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stolno [...]

Uchwała nr 3/WPF/2012

w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2010-2028 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu. [...]

Uchwała nr 3/Dpr/2012

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 3/B/2012

w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2013 Gminy Stolno. [...]

Uchwała nr 14/2012

W sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stolno informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 roku. [...]

metryczka