Wnioski i druki formularzy

Wnioski :

1.Wniosek ogólny pobierz (365kB) pdf
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz (630kB) pdf
3. Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym pobierz (656kB) pdf
4. Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego pobierz (13kB) plik


Urząd Stanu Cywilnego
Druki OTWÓRZ

Budownictwo 
1. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy pobierz (41kB) pdf
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pobierz (41kB) pdf
3. Wniosek o ustalenie zjazdów/wjazdów na drogę pobierz (844kB) pdf
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pobierz (713kB) pdf
5. Wniosek o nadanie numeru porządkowego pobierz (65kB) pdf
6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy pobierz (78kB) pdf  

Ochrona Środowiska
1. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań pobierz (46kB) word
2. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew  pobierz (45kB) word
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pobierz (119kB) plik
4. Wniosek zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobierz (39kB) word
5.Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej pobierz (871kB) pdf załącznik pobierz (42kB) excel  oświadczenie pobierz (34kB) word
6. Wniosek o prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami pobierz (38kB) word

Podatki
1. Podatek leśny: deklaracja (63kB) word Informacja ws podatku leśnego (56kB) word
2. Podatek od nieruchomości: deklaracja (93kB) word Informacja ws podatku od nieruchomości (79kB) word
3. Podatek rolny: deklaracja (143kB) word Informacja ws podatku rolnego (98kB) word
4. Podatek od środków transportowych: pobierz (194kB) word pobierz (257kB) word

Działalność Gospodarcza / Stypendia
1. Wzór wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  pobierz (345kB) pdf
Załącznik Nr 1 do wniosku CEIDG-RD- wykonywana działalność gospodarcza pobierz (97kB) pdf  
Załącznik Nr 2 do wniosku CEIDG-MW- dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej  pobierz (68kB) pdf  
Załącznik Nr 3 do wniosku CEIDG-RB- informacja o rachunkach bankowych pobierz (80kB) pdf  
Załącznik Nr 4 do wniosku CEIDG-SC- udział w spółkach cywilnych pobierz (80kB) pdf  
Załącznik Nr 5 do wniosku CEIDG-PN- udzielone pełnomocnictwa pobierz (98kB) pdf
Załącznik Nr 6 do wniosku CEIDG-POPR (formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek przy wypełnianiu części wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej) pobierz (63kB) pdf
2. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz (60kB) pdf
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pobierz (82kB) pdf
4. Wniosek o stypendium szkolne pobierz (100kB) word

Gospodarka Komunalna
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej pobierz (415kB) pdf pobierz (167kB) pdf
2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych pobierz (134kB) plik

metryczka


Wytworzył: Janusz Frąckiewicz (13 stycznia 2012)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (13 stycznia 2012, 13:40:13)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (10 sierpnia 2020, 11:41:52)
Zmieniono: aktualizacja druków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13542