Majątek gminy

Majątek gminy

2019

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2019R [...]

2018

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2018R [...]

2017

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2017R [...] [...]

2016

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2016R [...]

2015

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2015R [...]

2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2014R [...]

2013

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2013 R [...]

2012

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2012 R [...]

2011

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO NA DZIEŃ 31.12.2011 R [...]

2010

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STOLNO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2010 R [...]

2009

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2009 R. [...]

2008

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2008r. [...]

2007

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007 R [...]

2006

ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2006 R [...]

metryczka