Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832) ustawa
Karta Dużej Rodziny realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie - pokój nr 2. Tel. 56 677 09 17
Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta będzie przysługiwała tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy… paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Więcej informacji informacje

metryczka


Wytworzył: Janusz Frąckiewicz (1 lipca 2014)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (1 lipca 2014, 16:05:01)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Strzyżewska (15 stycznia 2019, 11:59:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3066