Informacja

Informacja za 2015 r.
W 2015 roku nie wpłynęła żadna petycja dla której właściwym do rozpatrzenia był Wójt Gminy Stolno lub Rada Gminy Stolno.

Informacja za 2016 r. 
Petycja nr 1/2016
Petycja w sprawie programu edukacyjno-społecznego dla szkół pn. „ Wzorowa łazienka” (data wpływu 27.09.2016)
Petycję przekazano do Dyrektorów szkół

Informacja za 2017 r.   
 Petycja nr 1/2017   
 Petycja w sprawie bezpieczeństwa cybernetycznego (data wpływu 9.02.2017)     
 Petycję opublikowano na stronie www.bop.stolno.com.pl

Informacja za 2018 .r 

Petycja nr 1/2018
Petycja w sprawie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych (data wpływu 28.12.2017)
Petycję przekazano do Dyrektorów szkół  

Petycja nr 2/2018
Petycja dotycząca oszczędności dla budżetu gminy przy inwestycjach przebudowy dróg, dojazdów z płyt drogowych betonowych dla inwestycji do 30.000 Euro lub więcej (data wpływu 17.07.2018 )
petycję opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl   

Petycja nr 3/2018 
Petycja dotycząca środków poprawy efektywności energetycznej (data wpływu 14.08.2017)
Petycję przekazano do Dyrektorów szkół  i opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl

Petycja nr 4/2018
Petycja dotycząca wdrożenia w gminie rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych- Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii ( data wpływu 11.09.2018)
petycję opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl

Petycja nr 5/2018
Petycja dotycząca remontów łazienek w szkołach tzw. „Wzorowa łazienka” (data wpływu 19.09.2018)
Petycję przekazano do Dyrektorów szkół  i opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl

Petycja nr 6/2018 Petycja dotycząca efektywności energetycznej
Ze względu na zaplanowane do realizacji  na najbliższe lata inwestycje m.in.w odnawialne źródła energii w chwili obecnej nie posiadamy wystarczających środków finansowych na wdrażanie innych inwestycji

Petycja nr 7/2018
Petycja dotycząca ewentualnego wdrożenia procedur pełnego użytkowania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia. Ze względu na zaplanowane do realizacji  na najbliższe lata inwestycje, na chwile obecną nie posiadamy wystarczających
środków niezbędnych do realizacji  zadania
 
Informacja za 2019 r.

Petycja nr 1/2019
Petycja w sprawie przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko  Talentów NIVEA- edycja 2019
(data wpływu 06.03.2019)
Petycję przekazano do Dyrektorów szkół  

Petycja nr 2/2019
Petycja dotycząca redukcji kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych
(data wpływu 22.05.2019 )
Petycję opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl   

Petycja nr 3/2019
Petycja dotycząca czystego powietrza i zmniejszenia tzw. emisji wtórnej
(data wpływu 28.05.2019)
Petycję opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl

Petycja nr 4/2019
Petycja dotycząca publikowania na stronie BIP numerów telefonów komórkowych w celu usprawnienia komunikacji z urzedem
( data wpływu 08.07.2019)
Petycję opublikowano na stronie www.bip.stolno.com.pl
 

Petycja nr 5/2019
Petycja dotycząca programów działania GKRPA
(data wpływu 18.09.2019)
Petycję przekazano do GKRPA celem jej ewentualnego wykorzystania
 

Petycja nr 6/2019
Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych
(data wpływu 14.10.2019)
Petycje przekazano do jednostek organizacyjnych

Petycja nr 7/2019
Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie udostępniania nieodpłatnie parkingów przed kościołami, cmentarzami, szpitalami
(data wpływu 30.11.2019)
Petycje przekazano wg właściwości do Rady Gminy Stolno, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,Kancelarii Senatu RP, Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP


Petycja nr 8/2019
Petycja dotycząca utworzenia w gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca znakiem drogowym parkingu z dopisem bezpłatny oraz o poparcie uchwały Konfederacji Episkopatu Polski dot. dokonania  pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski(data wpływu 06.12.2019)
Petycje przekazano wg właściwości do Rady Gminy


metryczka


Wytworzył: UG (25 lutego 2020)
Opublikował: Robert Dobek (25 lutego 2020, 08:06:04)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (24 czerwca 2020, 10:55:05)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 458