Rok 2016

Rok 2016

Konkurs Nr 2/2016

Zarządzenie Nr 23/2016 W.G.Stolno z dnia 26.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2016 na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego [...]

Konkurs Nr 1/2016

Zarządzenie 22/2016 W.G. Stolno z dnia 26.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/16 na wykonanie w roku 2016 zadania publicznego  [...]

metryczka