Rok 2012

Rok 2012

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 2/12

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 2/12 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) [...]

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/12

wyniki otwartego konkursu ofert Nr 1/12 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) [...]

Konkurs ofert Nr 2/12

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu Nr 2/12   [...]

Konkurs ofert Nr 1/12

zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu Nr 1/12  [...]

metryczka