Rok 2010

Rok 2010

Konkurs ofert Nr 2

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2010 zadania publicznegopn. "Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób z rodzin ubogich, zagroŜonych wykluczeniemspołecznym w formie organizacji imprez, [...]

Konkurs ofert Nr 1

Zarządzenie Nr 5/10 w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2010 zadania publicznego pn."Organizacja imprez integracyjnych, pikników, konkursów oraz innych imprez o charakterzeintegracyjnym oraz sportowo-rekreacyjnym [...]

metryczka