Informacja o udzielonych dotacjach

Informacja o udzielonych dotacjach

Informacja dotycząca wysokości przyznanych dotacji w 2019 r. w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Informacja dotycząca wysokości przyznanych dotacji w 2019 r. w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych W roku 2019 na zadanie wymienione w § 3 Uchwały Nr [...]

Informacja dotycząca wysokości dotacji na 2019r w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz przyznanej i rozliczonej dotacji w 2018r

Informacja dotycząca wysokości dotacji na 2019r w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz przyznanej i rozliczonej dotacji w 2018r [...]

metryczka