Rzeczy znalezione

„Art. 7. 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy.
2. Rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, właściwy zarządca niezwłocznie oddaje najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia - zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.”


Dane pracownika Urzędu Gminy Stolno, który zajmuje się sprawami wynikającymi z art. 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908 z późn. zm.):

Maria Wałęga

Stanowisko ds. obywatelskich i organizacyjnych

Tel. 56 6770911

e-mail: kadry@stolno.com.pl

Tekst  ustawy 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2019 r. poz. 908 z późn. zm.)

metryczka


Wytworzył: Maria Wałęga (27 listopada 2015)
Opublikował: Robert Dobek (27 listopada 2015, 10:05:33)

Ostatnia zmiana: Anna Mika (28 czerwca 2020, 12:06:23)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2025