Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe nr 2 na budowę 2 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Paparzyn.

Treść zapytania ofertowego Informujemy, iż wybrano ofertę firmy: Zakład Usług Rolniczych Zbigniew Nogalski, Grubno 38, 86-212 Stolno [...]

metryczka