Sprawy obronne


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 14 – 15 lutego 2019 r dla mężczyzn i kobiet urodzonych w 2000 roku i zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące w Gminie Stolno zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

W tym roku z naszej gminy kwalifikacji podlega 31 mężczyzn urodzonych w 2000 roku i 7 mężczyzn urodzonych w latach 1994-1997.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona przez Powiatową Komisje Lekarską w Chełmnie w pomieszczeniach Izby Chorych Jednostki Wojskowej Nr 3136 przy ul. 3-go Maja 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju 

Procedura pobierz (55kB) word

WNIOSEK
O NAŁOŻENIE OBOWIĄZKU ŚWIADCZEŃ OSOBISTYCH W CZASIE POKOJU pobierz (27kB) pdf

WNIOSEK O PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB RZECZY RUCHOMYCH W RAMACH ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH NA UZUPEŁNIENIE ETATOWYCH/DORAŹNYCH POTRZEB PLANOWANYCH DO WYKONANIA W CZASIE POKOJU/W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY/O PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI NA CELE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH W ZWIĄZKU Z UŻYWANIEM ICH W CZASIE KWALIFIKACJI*) pobierz (52kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decyzja o uznaniu za żołnierza samotnego 
Procedura pobierz (39kB) word
Wniosek pobierz (23kB) pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Procedura pobierz (68kB) word
Wniosek pobierz (37kB) pdf  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Decyzja o uznaniu żołnierza lub osoby podlegającej obowiązkowi wojskowemu za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe 
Wniosek pobierz (59kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Maria Wałęga (21 grudnia 2016)
Opublikował: Robert Dobek (21 grudnia 2016, 14:05:29)

Ostatnia zmiana: Anna Mika (28 czerwca 2020, 11:52:47)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1605