Rok 2017

Rok 2017

Konkurs Nr 2

Zarządzenie 30/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/17 na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie [...]

Konkurs Nr 1

Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/17 na wykonanie w roku 2017 zadania publicznego [...]

metryczka