Zezwolenia na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zezwolenia na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 18 maja 2017 r. w/s wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami lub prowadzenia schronisk dla [...]

metryczka