Rok 2019

Rok 2019

Konkurs ofert Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 2/2019 na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 22/2019 - treść ogłoszenia [...]

Konkurs ofert Nr 1/2019

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2019 na wykonanie w roku 2019 zadania publicznego   Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 21/2019 - oferta [...]

metryczka