Skład i regulamin komisji konkursowych

Skład i regulamin komisji konkursowych

Skład Komisji Konkursowej Nr 2/2019

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.03.2019r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/2019 pn. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, [...]

Skład Komisji Konkursowej Nr 1/2019

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 20.03.2019 roku w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2019 pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, [...]

Konkurs Nr 2/2018

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 26.02.2018r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/2018 pn. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, [...]

Konkurs Nr 1/2018

Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Stolno z dnia 26.02.2018 roku w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/2018 pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, [...]

Konkurs 2/17

Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 2/17 pn. "Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, [...]

Konkurs Nr 1/17

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Stolno z dnia 21.03.2017 r. w sprawie powołania imiennego składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert Nr 1/17 pn. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, [...]

metryczka