Raport o stanie Gminy Stolno

Raport o stanie Gminy Stolno

Raport o stanie Gminy Stolno za 2019 r

Raport o stanie Gminy Stolno opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), wprowadzony nowelizacją ustawy w 2018 r., który nakłada na Wójta Gminy obowiązek, przygotowania [...]

Raport o stanie Gminy Stolno za 2018 r.

Raport o stanie Gminy Stolno opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), wprowadzony nowelizacją ustawy w 2018 r., który nakłada na Wójta Gminy obowiązek, [...]

metryczka