Wybory Parlament RP 2019

Wybory Parlament RP 2019

Inforacja

Informuję , że prace   Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów  do Sejmu i Senatu,  zarządzone  na dzień  13 października 2019   w lokalach, rozpoczną się od godz. 6.00 [...]

Informacja o I posiedzeniu Okręgowych Komisji Wyborczych

Informuję, że I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych  w wyborach do  Sejmu Rzeczypospolitej Polskie j i Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej  odbędzie się  26 września 2019r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu [...]

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA   rejestracja wyborców oraz organizacja przebiegu wyborów Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób [...]

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r [...]

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej PolskiejWzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu [...]

metryczka