Wybory Prezydenta RP 2020

Wybory Prezydenta RP 2020

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.    Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu [...]

Komunikat Wójta Gminy Stolno w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY STOLNO z dnia 27 marca 2020 r.   w sprawie zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 [...]

metryczka