Informacje

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stolno z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii OTWÓRZ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno z dnia 17 sierpnia 2020 r. wznawiające bieżącą obsługę mieszkańców w budynku Urzędu Gminy w bazie danych. pobierz (486kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno z dnia 04.08.2020 r. pobierz (17kB) word

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie Wójta gminy Stolno z dnia 25 maja 2020 r  - wznowienie bieżącej obsługi mieszkańców
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno z dnia 22 kwietnia 2020 r.
Na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697), w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców informuję, iż od 22 kwietnia 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Stolno i wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Stolno, wykonujące zadania o charakterze publicznym, nadal podlegają ograniczeniom tj.:
1. Wykonywanie zadań przez Urząd Gminy Stolno i jednostki organizacyjne Gminy Stolno podlega ograniczeniom polegającym na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów, z wyjątkiem zadań określonych w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia.
2. Interesanci będą przyjmowani w wyznaczonym miejscu po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym z pracownikami merytorycznymi Urzędu Gminy Stolno w sprawach niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności w sprawach z zakresu:
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) świadczenia usług komunalnych;
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471);
6) ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
3. Nadal obowiązuje, do odwołania, zakaz przebywania na terenie Urzędu Gminy Stolno innym osobom niż pracownicy Urzędu Gminy Stolno, Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, z wyjątkiem dyrektorów szkół, kierownika GOZ, kuriera, pracownika poczty, z uwzględnieniem zapisów punktu 2 niniejszego ogłoszenia.
4. Apelujemy, aby wszystkie możliwe sprawy urzędowe załatwiać telefonicznie lub drogą elektroniczną, a budynek urzędu odwiedzać tylko w sprawach określonych w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia. W takich sytuacjach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym załatwiającym sprawę.
5. Przekazywanie wszelkiej korespondencji do Urzędu Gminy Stolno odbywa się nadal wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail do sekretariatu urzędu: sekretariat@stolno.com.pl lub www.epuap.gov.pl) lub drogą pocztową na adres Urzędu:
Urząd Gminy Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno
lub poprzez wrzucenie do wystawionej przed Urzędem Gminy Stolno urny na pisma i inne dokumenty. W tym przypadku nie jest wydawane potwierdzenie wpływu pisma do urzędu.
7. Dokonywanie zapłaty podatków i opłat, w tym za wodę i ścieki jest możliwe za pośrednictwem bankowości elektronicznej na podane w decyzjach i zawiadomieniach numery kont.
8. Kontakty, formularze, instrukcje odnośnie konkretnych spraw dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Stolno www.bip.stolno.com.pl.
9. W przypadku braku informacji w danej sprawie w BIP prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Adres skrytki ePUAP Urzędu Gminy Stolno: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP
10. Zachęcamy do korzystania z portalu www.epuap.gov.pl
11. Aby potwierdzić profil zaufany nie trzeba udawać się do Urzędu, wystarczy zrobić to za pośrednictwem bankowości elektronicznej – na stronie www.pz.gov.pl
Wójt Gminy Stolno
(-) Jerzy Rabeszko
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Stolno ws dodatkowych obostrzeń funkcjonowania Urzędu Gminy Stolno pobierz (108kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nowe, kolejne zasad bezpieczeństwa w związku z koronawirusem
pobierz (336kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Aplikacja kwarantanna domowa Otwórz
-----------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY STOLNO Z DNIA 15 MARCA 2020 R. Na podstawie art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), informuję, iż od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Stolno i wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Stolno, wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu. Więcej informacji: pobierz (464kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie informuje, że w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadania realizowane przez nasz Ośrodek podlegają ograniczeniu. Wszelkie sprawy, które dotychczas załatwiali Państwo osobiście załatwiane będą poprzez kontakt telefoniczny lub e-mailowy bądź poprzez platformę E-PUAP oraz EMPATIA (składanie wniosków o świadczenia rodzinne i wychowawcze).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 433), informuję, iż od 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Stolno i wszystkie jednostki organizacyjne Gminy Stolno, wykonujące zadania o charakterze publicznym, podlegają ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:1)wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,2)określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.Wejście do Urzędu Gminy Stolno, Urzędu Stanu Cywilnego, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie będą zamknięte. W Urzędzie Stanu Cywilnego w sytuacjach wyjątkowych np. przy zgłaszaniu zgonu, po uprzednim telefonicznym umówieniu się z kierownikiem USC, obywatel będzie mógł przybyć do biura USC.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenieniu się koronawirusa,KASA URZĘDU GMINY STOLNO BĘDZIE NIECZYNNA od dnia dzisiejszego tj. 13 marca 2020 r. do odwołania.Wszelkie opłaty (m.in podatek, opłatę za wodę i śćieki) należy dokonywać na konto Urzędu Gminy Stolnonr 41 9511 0000 0016 1969 2000 0130 przelewem lub w banku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Pacjencie ! Jeśli nie musisz nie przychodź do przychodni Ośrodka Zdrowia. Skorzystaj z teleporady. Tylko w sytuacji kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza. tel. 566865132

-----------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z wystąpieniem koronawirusa na obszarze Polski jak i również z realnym zagrożeniem zawleczenia na teren naszej gminy, naszego województwa oraz zaleceniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwracam się do Państwa z prośbą o nie organizowanie jak i odwołanie zaplanowanych już imprez typu spotkania, Dzień Kobiet i inne imprezy o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym z uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa rozprzestrzeniania się chorób grypopodobnych aż do momentu odwołania. Szczególną uwagą proszę objąć osoby starsze – seniorów z terenu naszej gminy z uwagi na fakt, iż są to osoby w podwyższonej grupie ryzyka.Z uwagi na powagę sytuacji proszę o bezwzględne dostosowanie się do w/w pisma jak i o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2
1. Informacje
2. Informacje

metryczka


Wytworzył: Pracownicy (25 marca 2020)
Opublikował: Robert Dobek (25 marca 2020, 10:45:28)

Ostatnia zmiana: Robert Dobek (16 października 2020, 09:33:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 649