Pierwsze Spotkanie partnerów LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie

Zdjęcie
17 września b.r. odbyło się pierwsze spotkanie Partnerów projektu LOWE – Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Stolnie. Spotkanie odbyło się w miejscu realizacji projektu tj. w Szkole Podstawowej w Stolnie.
Podczas spotkania zaprezentowana została partnerom idee tworzenia i funkcjonowania ośrodków LOWE, cele i zadania partnerów oraz raport z przeprowadzonej pogłębionej diagnozy potrzeb mieszkańców Gminy Stolno zrealizowanej na potrzeby projektu.
W trakcie spotkania partnerzy przyjęli regulamin partnerstwa. Stworzona została także lokalna mapa zasobów jakimi dysponują partnerzy.
Partnerzy poznali również ofertę LOWE oraz jego podstawowe założenia: Z oferty LOWE skorzysta minimum 200 osób – dorosłych mieszkańców gminy Stolno; Pierwsze działania edukacyjne rozpoczną się w październiku 2020; LOWE w ramach grantu będzie funkcjonował do końca listopada 2021 a następnie przez okres minimum 2 lat w okresie trwałości projektu; W ramach działań LOWE planuje się minimum 35 różnego rodzaju wydarzeń i form wsparcia.
Lider – Gmina Stolno i Partner Wiodący -Szkoła Podstawowa w Stolnie podjęli decyzję o przyjęciu do LOWE 22 partnerów (m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Stolnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stolnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Stolnie, Szkoła Podstawowa w Robakowie, Trzy Koła Gospodyń Wiejskich: Robakowo, Stolno i Paparzyn, Trzy OSP: Robakowo, Rybieniec i Małe Czyste, Stowarzyszenie Inicjatywa Stolno, Lokalna Grupa Działania „Vistula – Terra Culmensis” z siedzibą w Sztynwagu, Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” z Gorzuchowa, Klub Sportowy „Wojownik” Wabcz oraz Przedsiębiorców z terenu Gminy Stolno i nie tylko m.in.: Trans-Bud Grubno Sylwester Nogalski, Zakład Dekarsko – Murarski Mariusz Bonisławski, Adam Kocioł – Gospodarstwo Rolne z Wabcza, Akademia Innowacyjnej Edukacji z Bydgoszczy).
 Rola i zadania Partnerów: Włączenie partnerów do promocji i informowania o działaniach LOWE oraz o rekrutacji uczestników LOWE; Skorzystanie z potencjału kadrowego do przeprowadzenia pogłębionej diagnozy oraz do przeprowadzania diagnozy potrzeb kompetencyjnych uczestników działań oferowanych przez LOWE; Skorzystanie z infrastruktury partnerów do realizacji działań LOWE; Skorzystanie z potencjału kadrowego do prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów, itp.; Spotkania mają na celu wspólne wypracowanie działań wspierających funkcjonowanie i trwałość LOWE w społeczności lokalnej.
Korzyści z partnerstwa na rzecz LOWE: integracja środowisk i wspólne działania na rzecz edukacji osób dorosłych podmiotów lokalnych, nawiązywanie nowych kontaktów, uczestnictwo – silne zaangażowanie uczestników – osób dorosłych w uczenie się i partnerów lokalnych w spotkaniach, konsultacjach i działaniach na rzecz wspierania i trwałości LOWE, otwartość i elastyczność, optymizm i kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w uczeniu się dorosłych, nowe formy współdziałania, wspólna wizja, misja, jasno określony cel działania w zakresie uczenia się osób dorosłych przez całe życie, wspólne diagnozowanie, planowanie, realizowanie i monitoring usług edukacyjnych dla osób dorosłych, wyjść naprzeciw wspólnym problemom i potrzebom szkół i placówek w gminach, i w powiecie oraz rynku pracy, zaangażowanie lokalnej społeczności w sprawy edukacji osób dorosłych, szkoły funkcjonującej jako LOWE, w zadania edukacyjne gminy/powiatu na rzecz uczenia się dorosłych, różnorodne mechanizmy umożliwiające każdemu partnerowi efektywne wykorzystanie posiadanych kompetencji i umiejętności w celu osiągnięcia wspólnych korzyści
 
LOWE to: rozwój osobisty, społeczny i zawodowy uczestników; miejsce tworzone przez ludzi i dla ludzi, w którym każdy znajdzie coś dla siebie; szansa na integrację lokalnej społeczności.
Priorytety Modelu LOWE: szkoły nie powinny działać same - rozwój LOWE jako sieci lokalnej współpracy (partnerstw); rozwój współpracy ponadlokalnej – zwłaszcza w zakresie podstaw tworzenia ofert edukacyjnych, tj. badań potrzeb dorosłych na umiejętności oraz w zakresie partnerskiego uczenia się w sieci LOWE w całym kraju, w podobnych sieciach inicjatyw koordynowanych przez inne resorty oraz w podobnych sieciach działających w państwach UE; zbliżanie założeń LOWE do działań promowanych w zaleceniu Rady Europy z grudnia 2016 w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych (Upskilling Pathways).
Partnerzy będą spotykać się przez cały okres realizacji projektu aby wspierać i koordynować jego realizację.
 
 
Anna Bochen
Koordynator LOWE

Zdjęcie


Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Anna Bochen (2 października 2020)
Opublikował: Janusz Frąckiewicz (2 października 2020, 12:03:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Stolno

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (2 października 2020, 12:04:26)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 75