Zarządzenie Nr 90/2020

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu uchwały w sprawie ,, Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021''. pobierz (70kB) pdf


Projekt programu współpracy z OPP na 2021r. pobierz (95kB) pdf


Formularz konsultacji pobierz (82kB) pdf


Klauzula Informacyjna pobierz (144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Stolno (12 października 2020)
Opublikował: Anna Mika (15 października 2020, 13:02:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 71