Sprawozdania z realizacji

Sprawozdania z realizacji

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2020 r

Zarządzenie nr 82/2020 Wójta Gminy Stolno z dnia 24 września 2020 r w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Stolno i regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno oraz informacji o przebiegu wykonania [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Zarządzenie 25/2020w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2019 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, a także informacji [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2019 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2019 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok

Zarządzenie nr 37/2019 Wójta Gminy Stolno z dnia 26 marca w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2018 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2018

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2018 cz. 1 [...]

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok

Zarządzenie 32/2018w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2017 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok oraz [...]

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2017 r

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2017 r. [...]

Zarządzenie nr 85/2016

informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stolno za I półrocze 2016 r. [...]

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOLNO ZA 2011 R

część  1 - zarządzenie nr 23/2012 [...]

metryczka