Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stolno 112 
86-212 Stolno  
tel. (56) 677-09-21 oraz 667-491-193
e-mail: gopsstolno@stolno.com.pl www.stolno.com.pl 
NIP: 875-143-22-24
REGON:871564337
godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - od 7.30-15.15
wtorek - 7.30-16.30
       
Statut pobierz (2432kB) pdf
Uchwała nr XVIII/142/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stolnie pobierz (177kB) pdf

Regulamin zobacz (177kB) pdf

       
Skład:   
               
     mgr Arleta Latuszek  
     Kierownik GOPS    
     e-mail: gopsstolno@stolno.com.pl
     56 677 09 21
    Oświadczenie majątkowe za 2014 r. pobierz (163kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (128kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2016 r.  pobierz (1208kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (150kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2018 r. pobierz (142kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2019 r. pobierz (168kB) pdf
       
        
    Katarzyna Strzyżewska   
    Starszy specjalista pracy socjalnej  
    tel. (56) 677-09-23   
    e-mail: gops2@stolno.com.pl

     Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1279kB) pdf
     Oświadczenie majątkowe za 2019 r. pobierz (180kB) pdf
       

        
    Maria Morgaś  
    Specjalista pracy socjalnej  
    tel. (56) 677-09-23
    e-mail: gops3@stolno.com.pl 

    Oświadczenie majątkowe za 2014 r.  pobierz (150kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (118kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2016 r.  pobierz (1282kB) pdf
   
Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (157kB) pdf
     Oświadczenie majątkowe za 2018 r. pobierz (141kB) pdf

 mgr Joanna Sikora
    Starszy specjalista pracy socjalnej
    tel. (56) 677-09-17
e-mail: gops4@stolno.com.pl

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. pobierz (141kB) pdf
       


mgr Katarzyna Sieg
Inspektor ds. świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
tel. (56) 677-09-26
swiadczenia.wychowawcze@stolno.com.pl

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. pobierz (170kB) pdf
       
          
    mgr Beata Otlewska  
    Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego
i świadczenia wychowawczego
   tel.(56) 677-09-18  
    e-mail: swiadczeniarodzinne@stolno.com.pl    Oświadczenie majątkowe za 2014 r.  pobierz (156kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2015 r.  pobierz (118kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2016 r. pobierz (1071kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2017 r. pobierz (164kB) pdf
    Oświadczenie majątkowe za 2018 r. pobierz (143kB) pdf
     Oświadczenie majątkowe za 2019r. pobierz (173kB) pdf
        

Asystent rodziny
Katarzyna Michałowska
56-677-09-17

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stolnie jest Pan Paweł Maćkowiak p.mackowiak@jumi2012.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna 

       

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Stolno 112, 86-212 Stolno e-mailowo gopsstolno@stolno.com.pl telefonicznie 56 677 09 23

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres p.mackowiak@jumi2012.pl

 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.

 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.

 8. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

----------------------------------------------------------------------------------------------

KLAUZULA ZGODY

na obsługę korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Po,mocy Społecznej Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Stolno 112, 86 -212 Stolno, e-mailowo gopsstolno@stolno.com.pl telefonicznie 56 677 09 23

 2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres p.mackowiak@jumi2012.pl

 3. Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będą w celu obsługi korespondencji z administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań określonych w przepisach szczególnych określających zakres jego działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa, umowy lub Twojej zgody.

 4. Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy: ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem, oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne. Jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

 6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody informujemy więc, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie.

 8. W przypadku, gdy nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli rozpatrzyć zgłoszonej przez Ciebie sprawy i informować o niej drogą elektroniczną.

 9. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

metryczka


Wytworzył: Gmina Stolno (3 października 2006)
Opublikował: Jan Adminowicz (3 października 2006, 09:18:27)

Ostatnia zmiana: Monika Stępień (8 czerwca 2020, 13:40:10)
Zmieniono: korekta danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30121