W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Wójt Gminy Stolno

Jerzy Rabeszko
na stanowisku Wójta Gminy Stolno od października 2000 r. 
tel. (+48) 56 677-09-00
e-mail: wojt@stolno.com.pl

Wójt Gminy Stolno przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków po godzinach pracy urzędu w każdy wtorek od godziny 16:30 do godziny 17:00 po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie Urzędu Gminy Stolno.

Kompetencje organu wykonawczego
Do zadań wójta oprócz zadań wynikających z przepisów praw i uchwał rady należy: 

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:


1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2. Reprezentowanie gminy w postępowaniu konstytucyjnym i przed organami administracji
    rządowej.
3. Odpowiadanie za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
    składanie w tych sprawach wniosków i propozycji.
4. Uczestniczenie w pracach związku gmin i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie
    zadań wynikających z tych porozumień.
5. Koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej.
6. Wykonywanie uchwał rady gminy.
7. Podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób
    do podejmowania tych czynności.
8. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz
     kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
9. Okresowe zwoływanie narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek
    organizacyjnych oraz narad z udziałem kierowników referatów i pracowników merytorycznych
    w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań.
10. Rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi
      w szczególności dotyczącymi podziału zadań.
11. Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz
      upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji
      administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
13. Przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym na podstawie przepisów ustawy
      o samorządzie gminnym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
      przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o pracownikach samorządowych.
14. Wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa,
      regulaminem i uchwałami Rady.

Powiadom znajomego