W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Raport o stanie Gminy Stolno za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Stolno opracowano w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 i 572), wprowadzony nowelizacją ustawy w 2018 r., który nakłada na Wójta Gminy obowiązek, przygotowania raportu za rok poprzedni i przedstawienia go do 31 maja Radzie Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.

„Art.  28aa.  [Raport o stanie gminy]

1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1)w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

2)w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wójtowi wotum zaufania.

10. W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta. Przepisy art. 28a ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.”

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim analizę zasobów gminy wg stanu na 31.12.2022 r. oraz sytuację finansową gminy w 2022 r., a także realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy w 2022 roku. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Gminy Stolno do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości gminy.

Informujemy, iż Sesja Rady Gminy Stolno, na której zostanie przedstawiony przez Wójta Gminy Stolno raport o stanie Gminy Stolno za 2022 rok planowana jest na 13 czerwca 2023 r. o godz. 13.00 na Sali nr 10 w Urzędzie Gminy Stolno (I piętro), Stolno 112, 86-212 Stolno.

Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Stolno z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia raportu o stanie Gminy Stolno za 2022 rok

Raport o stanie Gminy Stolno za 2022 r.

Klauzula informacyjna debata publiczna o stanie gminy art. 13 RODO

art. 14 klauzula info debata dla osób z listy poparcia 

Powiadom znajomego