Treść pełnego ogłoszenia

Siwz

Załącznik nr 1 do siwz - dokumentacja techniczna: fotowoltaika, budowlanka, przedmiary, specyfikacje techniczne

Załączniki do siwz - pozostałe

Uwaga ! dodano dokumentację elektryczną 

Zmiana terminu składania ofert na 12.03.2021 r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmieniona siwz

Zapytania + odpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert