Treść pełnego ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia

Załączniki do SWZ

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 440 000,00 PLN (część 1: 300 000,00 PLN; część 2: 140 000,00 PLN)

Informacja z otwarcia ofert