zamówienie na:

Modernizacja drogi w Wichorzu

zamawiający: Gmina Stolno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 13/13
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 sierpnia 2013  09:00
wynik postępowania: postępowanie rozstrzygnięte 
Treść pełnego ogłoszenia pobierz (101kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + załącznik nr 1 (formularz ofertowy) pobierz (560kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy pobierz (519kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - dokumentacja techniczna pobierz, SST pobierz (620kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - przedmiar robót pobierz (173kB) zip

UWAGA!! ZMIANA SIWZ - zmieniona SIWZ poniżej. W opisie przedmiotu zamówienia dodano: 
"UWAGA!! Przedmiot zamówienia zostaje ograniczony do etapu I. Nie należy wyceniać i brać pod uwagę etapu II. Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie przedmiaru dla etapu I. "
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz (95kB) pdf
Zmieniona SIWZ pobierz (561kB) pdf

Wynik pobierz (451kB) pdf

metryczka


Opublikował: Janusz Frąckiewicz (30 lipca 2013, 20:27:17)

Ostatnia zmiana: Janusz Frąckiewicz (14 sierpnia 2013, 10:20:27)
Zmieniono: wynik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 806