W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Obwieszczenie SIZP.6733.3.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy SIZP.6733.3.2023
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

WÓJT GMINY STOLNO
STOLNO 112
86-212 STOLNO


Stolno, dnia 30-01-2024 r.


SIZP.6733.3.2023.PM


O B W I E S Z C Z E N I E


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE
USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r., poz. 775 z późn.zm.)
zawiadamiam
strony postępowania i wszystkich zainteresowanych
przez podanie do publicznej wiadomości:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. organu,
że w dniu 22-12-2023 r. do Urzędu Gminy Stolno wpłynął wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenu obejmującego działkę nr 2/6, 2/8, 2/9, 2/15, 3/3, 3/4, 7, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2, 13/3, 14/1, 14/3, 15/1, 15/2, 16/2, 23/4, 24/1, 24/2, 36, 38/7, 38/8, 38/9, 38/11, 38/13, 38/14, 38/17, 39, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/1, 97/2,98/1, 98/2, 99, 100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 102, 103, 104, 105, 106 obręb geodezyjny Cepno 0001, gmina Stolno,
w zakresie: budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami.).
Z posiadanej dokumentacji wynika, że działki nr 101/2, 95, 80, 81,83, 85, 92/6, obręb geodezyjny Cepno traktuje się jako nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 53 ust. 1 c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków zabudowy następuje w drodze obwieszczenia.
Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć także sytuację, kiedy dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje, a spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z aktami sprawy (sygn.. SIZP.6733.3.2023.PM) i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Budynku Urzędu Gminy Stolno w pokoju nr 8, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 

 

Treść obwieszczenia + RODO

Powiadom znajomego