W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Zarządzenia

RSS XML
zarządzenie nr: 111/2021
zarządzenie nr 111/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zarządzenia przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Stolno i w jednostkach organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy Stolno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 109/2021
zarządzenie nr 109/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie harmonogramu pracy Urzędu Gminy Stolno w 2022 roku
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 108/2021
zarządzenie nr 108/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 106/2021
zarządzenie nr 106/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stolno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 104/2021
zarządzenie nr 104/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Stolno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 103/2021
zarządzenie nr 103/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie w sprawie przyjęcia zmian do Planu Rzeczowo Finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2021 r.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 102/2021
zarządzenie nr 102/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 100/2021
zarządzenie nr 100/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 99/2021
zarządzenie nr 99/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu budżetu Gminy Stolno na rok 2022 wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 98/2021
zarządzenie nr 98/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 97/2021
zarządzenie nr 97/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 96/2021
zarządzenie nr 96/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
temat zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 95/2021
zarządzenie nr 95/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Stolno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 94/2021
zarządzenie nr 94/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 93/2021
zarządzenie nr 93/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 92/2021
zarządzenie nr 92/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Cepno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 91/2021
zarządzenie nr 91/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie ustalenia stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stolno w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 90/2021
zarządzenie nr 90/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie powołania Komisji do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Stolno
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 89/2021
zarządzenie nr 89/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 88/2021
zarządzenie nr 88/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy Stolno projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Stolno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 87/2021
zarządzenie nr 87/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stolno w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 85/2021
zarządzenie nr 85/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XXV/170/2020 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2021 rok.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 84/2021
zarządzenie nr 84/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie „Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Grubno”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 82/2021
zarządzenie nr 82/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie „Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych”.
Status obowiązujące
zarządzenie nr: 81/2021
zarządzenie nr 81/2021
wydane przez Wójta Gminy Stolno
z dnia
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 060213C Małe Czyste -Nałęcz od km 0+000 do km 0+865”.
Status obowiązujące