W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Dodatek osłonowy

Z dniem 4 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1).

Celem wprowadzenia dodatku osłonowego jest rekompensata dla obywateli za rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał najuboższym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:

•         2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

•         1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Jakiej wysokości dodatek osłonowy?
Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego uzależniona jest od dochodu:

•          400 zł otrzyma jednoosobowe gospodarstwo przy miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 2100 zł,

•          600 zł otrzyma 2-3 osobowe gospodarstwo, jeśli budżet nie przekracza 1500 zł miesięcznie na osobę,

•          850 zł otrzyma 4-5 osobowe gospodarstwo, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę,

•          1150 zł otrzyma gospodarstwo 6 i więcej osobowe, którego miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Dla kogo wyższy dodatek osłonowy?
Na nieco wyższy dodatek osłonowy mogą liczyć zagrożeni ubóstwem energetycznym. Chodzi o gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. Dla nich dodatek osłonowy wynosi odpowiednio (kryteria dochodowe bez zmian):

•      500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

•      750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

•      1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

•      1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.


WAŻNE

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).  W Urzędzie Gminy Stolno sprawami CEEB zajmuje się Pani Katarzyna Sieg pokój nr 4 (parter) tel. 566770926.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składajacej.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy 2022 - od kiedy?
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i jest wypłacany w II ratach w terminie do 31 marca 2022 r.  oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. W przypadku gdy wniosek  o wypłatę dodatku osłonowego zostanie złożony poźniej niż na 2 miesiące  przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w formie papierowej lub w formie elekronicznej.

W Gminie Stolno wnioski przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (pokój nr 4 na parterze), a  informacji udzielają pracownicy pod nr tel.  56 677 09 26 oraz 603 843 062.

 WNIOSEK - DRUK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane