W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

klauzula informacyjna utylizacja azbestu

KLAUZULA INFORMACYJNA utylizacja azbestu
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1)             Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Stolno, 86-212 Stolno , e-mailowo:  sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie: 56 677-09-00.
2)             Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@stolno.pl .
3)             Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c  i b RODO oraz ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska i ustawy  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobów azbestowych  w celu realizacji zadań związanych z utylizacją azbestu i zawarcia z Tobą umowy.
4)             Twoja dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są nimi m.in. Wojewódzkiemu Funduszowi  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,  z siedzibą: 87-100 Toruń, ul. Fredry 8, podmioty wykonujące  usługi bankowe,  pocztowe, telekomunikacyjne, sądy, organy ścigania, podatkowe, kontrolne oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego  stosowna podstawa prawna i faktyczna .
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)             Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6)             Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO lub ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 RODO.
7)             Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator oraz jest konieczna do zawarcia umowy.
8)             Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9)             Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane