W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

klauzula informacyjna dot. gospodarki nieruchomościami

KLAUZULA INFORMACYJNA Obrót nieruchomościami 
(m. in. sprzedaż, zamiana, zrzeczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, użyczenie, podział nieruchmości ) 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:
1)      Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: 86-212 Stolno, Stolno 112,                  e-mailowo: sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 56 677 09 00.
2)             Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@stolno.com.pl
3)             Twoje dane osobowe przetwarzanie będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 2204 z późn. zm.) w celu:
-        wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. obrotu nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
-        wykonania umowy, której stroną jesteś  lub do podjęcia działań na Twoje  żądanie, przed zawarciem umowy tj. zawarcie i realizacja umowy w przedmiocie obrotu nieruchomościami,
-        kontaktu z Tobą (telefonicznie lub mailem)jeżeli wyrazisz na taki zgodę.
-        prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji administracyjnych.
4)             Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: kancelarie notarialne, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
5)             Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
6)             Masz prawo żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, niezwłocznego ich sprostowania, gdy są nieprawidłowe, prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach w których prawo pozwala na to.
7)             Podania Twoich danych wymagają ustawy na podstawie, których działa administrator.
8)             Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek uczestnictwa w obrocie nieruchomościami i zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu/rokowaniach. 
9)             Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
10)         Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane