W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XLI/278/2022
uchwała nr XLI/278/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stolno”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/277/2022
uchwała nr XLI/277/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Stolno”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/276/2022
uchwała nr XLI/276/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stolno na rok szkolny 2022/2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/275/2022
uchwała nr XLI/275/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/288/2018 Rady Gminy Stolno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela prowadzących zajęcia w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stolno
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/274/2022
uchwała nr XLI/274/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/273/2022
uchwała nr XLI/273/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/272/2022
uchwała nr XL/272/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowo-wschodniej części obrębu Stolno, gmina Stolno
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/271/2022
uchwała nr XL/271/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wysokości i zasad przyznawania diety dla przewodniczących organów wykonawczych oraz członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Stolno oraz zwrotu kosztów podróży służbowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/270/2022
uchwała nr XL/270/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie powołania Komisji Doraźnej do czynności związanych z nadaniem tytułu „Zasłużony dla Gminy Stolno”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/269/2022
uchwała nr XL/269/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stolno
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/268/2022
uchwała nr XL/268/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/267/2022
uchwała nr XL/267/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Stolno z tytułu wykonania budżetu Gminy Stolno za 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/266/2022
uchwała nr XL/266/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Stolno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stolno za 2021 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/265/2022
uchwała nr XL/265/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stolno wotum zaufania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/264/2022
uchwała nr XXXIX/264/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/228/2021 Rady Gminy Stolno z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Stolno na 2022 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/263/2022
uchwała nr XXXVIII/263/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy Stolno do Stowarzyszenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/262/2022
uchwała nr XXXVIII/262/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Wabczu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/261/2022
uchwała nr XXXVIII/261/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Stolno i Rybieniec
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/260/2022
uchwała nr XXXVIII/260/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/189/05 Rady Gminy Stolno z dnia 22 października 2005 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkaso oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII//259/2022
uchwała nr XXXVIII//259/2022
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Stolno na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
status uchwały obowiązująca