W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko ds. społecznych

Stanowisko ds. społecznych 

Katarzyna Sieg 

tel. (560 677-09-26

e-mail:  katarzyna.sieg@stolno.com.pl

 

1. Do zadań pracownika na stanowisku ds. społecznych należy realizacja następujących zadań gminy:

1)      Obsługa centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w tym realizacja zadań wskazanych w w/w ustawie dla Wójta Gminy/dla Gminy (realizacja zadania obejmuje 5% wymiaru czasu pracy);

2)      Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (zwany dalej programem) – realizacja zadania obejmuje 95% wymiaru czasu pracy - w tym:

a)      udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie,

b)     podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie

c)      wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań  określonych w programie, z zachowaniem należytej staranności, 

d)     udział w szkoleniach realizowanych przez wfośigw dot. programu;

e)      organizacja spotkań informujących o zasadach Programu dla mieszkańców (zgodnie z porozumieniem podpisanym przez Gminę z WFOŚiGW)

f)       wydruk i zapewnienie dostępności w punkcie konsultacyjno-informacyjnym, materiałów informacyjnych i promocyjnych o Programie – udostępnionych gminie przez wfośigw w formie elektronicznej (opracowanych przez NFOŚiGW oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska);

g)      przekazywanie Wnioskodawcom informacji dotyczących Programu, w tym określonych w Programie dopuszczalnych warunkach łączenia dofinansowania przedsięwzięć z innymi programami finansowanymi ze środków publicznych, w tym w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz z gminnymi programami ograniczania niskiej emisji (jeżeli Gmina takie realizuje)

h)     wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta Programu;

i)        rozsyłanie materiałów informacyjnych do potencjalnych wnioskodawców Programu zachęcających do złożenia wniosku - liczba adresów musi się równać minimum 20% liczby budynków jednorodzinnych na terenie gminy w roku, w którym prowadzony jest punkt konsultacyjno-informacyjny 

j)        przeprowadzanie anonimowych ankiet wśród mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i programów pomocowych, w przypadku wystąpienia przez wfośigw z taką prośbą do gminy oraz przekazania wzoru ankiety;

k)      prowadzenie innych działań mających na celu propagowanie Programu jeżeli będzie taka potrzeba

l)        przekazywanie do wfośigw Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w gminie (zgodnie z zasadami określonymi w programie i porozumieniu z WFOŚiGW);

m)   pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, 

n)     Realizacja porozumienia  zawartego pomiędzy gminą Stolno, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. promocji programu Czyste Powietrze oraz realizacji Programu Czyste Powietrz na terenie Gminy Stolno.

Powiadom znajomego