W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Urząd Stanu Cywilnego

XML

Urząd Stanu Cywilnego
86-212 Stolno
 tel. (56)677 09 02
fax. (56)677 09 06
e-mail: usc@stolno.com.pl

 
        Kierownik USC        
      mgr Anna Kotowska     

Zakres czynności / kompetencje:

1) rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń    mających wpływ na stan cywilny osób,
2) prowadzenie rejestru PESEL, rejestru dowodów osobistych oraz rejestru stanu cywilnego, w tym dokonywanie rejestracji danych w tych rejestrach oraz wykonywanie innych czynności administracyjno – technicznych związanych z przetwarzaniem danych w rejestrach, w tym m.in.: prowadzenie rejestru upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych w w/w rejestrach oraz jego aktualizacja; wysyłanie kopii upoważnień zaewidencjonowanych w w/w rejestrze upoważnień do MSW; bieżące informowanie Departamentu Ewidencji Państwowych MSW w przypadku zmiany na stanowisku Wójta Gminy,
3) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz dokonywanie w nich dodatkowych wzmianek i przypisów,
4) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
5) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
6) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
8) wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
9) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa bez miesięcznego terminu wyczekiwania,
10) wydawanie decyzji o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w sporządzonym akcie stanu cywilnego,
11) udzielanie zgody na odtworzenie całości lub części księgi stanu cywilnego,
12) wydawanie decyzji o unieważnieniu jednego z dwóch aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie.
13) wydawanie zezwoleń na uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
14) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia   małżeństwa za granicą,
15) wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
16) prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,
17) zapewnienie uroczystych form rejestracji stanu cywilnego obywateli,
18) przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
19) przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziecka i o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
20) sporządzanie wniosków o odznaczenia „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i organizowanie uroczystego wręczenia odznaczeń a także organizowanie jubileuszy urodzin 100 lat mieszkańców gminy,
21) sporządzanie testamentów,
22) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
23) prowadzenie postępowań w zakresie wydawania dowodów osobistych,
24) sporządzanie spisów wyborców do przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów, prowadzenie i aktualizowanie rejestru wyborców,
25) realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk oraz o cudzoziemcach
26) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno.

Brak artykułów