W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno


tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06


e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

serwis www: stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP


NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno


tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06


e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

serwis www: stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP


NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Stanowisko ds. samorządu terytorialnego oraz działalności gospodarczej

Wersja strony w formacie XML

Stanowisko ds. samorządu terytorialnego oraz działalności gospodarczej
mgr Monika Stępień
Pokój Nr 9
tel. (56) 677-09-16
e-mail: obslugarady@stolno.com.pl
www.stolno.com.pl

Zakres czynności/kompetencje:

1) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza oraz posiedzeń i spotkań Rady Gminy i jej komisji, w tym ich protokołowanie, prowadzenie dokumentacji, w tym archiwizowanie dokumentacji elektronicznej z głosowań rady i nagrań sesji rady,
2) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
3) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
4) przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
5) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
6) prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień Rady i jej komisji,
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych oraz nadzór nad udzielaniem odpowiedzi na wnioski, zapytania i interpelacje składane przez radnych, w tym ich publikowanie w BIP Urzędu Gminy Stolno,
8) organizowanie szkoleń radnych,
9) prowadzenie spraw  związanych z ewidencją działalności gospodarczej ,
10) prowadzenie spraw związanych z określaniem cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami, a także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi,
11) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
12) prowadzenie spraw związanych z targami i targowiskami,

13) prowadzenie spraw związanych:
a) wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, powyżej 4,5% do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości alkoholu, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
b) wydawaniem zezwoleń na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych: jak w podpunkcie a),
c) wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: jak w podpunkcie a) (przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży), podczas organizacji przyjęć,
d) wydawaniem zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych: jak w podpunkcie a) (przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży),
e) rejestracją w systemie CEIDG niezbędnych wymaganych przepisami prawa informacji w zakresie wymienionym w podpunktach od a) do d),
f) prowadzeniem ewidencji opłat za wydawanie zezwoleń wymienionych w podpunktach od a) do d);”,

14) bieżące uzgadnianie z ewidencją księgową wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
15) prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
16) prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia, w tym zwalczanie chorób zakaźnych ludności  oraz organizacją profilaktycznych badań i promocją zdrowia ludności,
17) prowadzenie dokumentacji Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stolnie , w tym zwoływanie i obsługa jej posiedzeń,
18) organizacja i koordynowanie spraw związanych z wyborami i referendami,
19) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem  pomocy materialnej dla uczniów wynikającej  z ustawy o systemie oświaty,
20) prowadzenie ewidencji wpisów obiektów hotelarskich prowadzonych przez Wójta,
21) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych,
22) prowadzenie lokalnego okienka przedsiębiorczości,
23) prowadzenie spraw związanych z odbiorem, przechowywaniem i analizowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez radnych,
24)  realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych niedziałających w celu osiągnięcia zysku , sposobu jej załatwiania oraz kontroli wykonywania zadania będącego pzedmiotem dotacji  w zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia ludności,
25) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych Radnych Gminy Stolno oraz osób nie będących pracownikami powołanych do komisji wyborczych,
26) prowadzenie spraw związanych z procedurą wyboru ławników do sądów powszechnych,
27) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzenie rejestru zbiorczego dla Urzędu Gminy Stolno oraz stanowiskowego rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz opracowywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 5 cytowanego wyżej Zarządzenia Wójta Gminy Stolno,
28) udzielanie odpowiedzi, wyjaśnień na zapytania, interpelacje, pisma ogólne parlamentarzystów (Sejm, Senat, Parlament UE) oraz radnych powiatowych i wojewódzkich,
29) prowadzenie rejestru oraz dokumentacji dot. skarg, wniosków i petycji rozpatrywanych zgodnie z właściwością przez Radę Gminy Stolno,
30) realizacja zadań wynikających z uchwały Nr XIII/88/2019 Rady Gminy Stolno z dnia 29.10.2019 r. w/s szczegółowego trybu nadawania tytułu honorowego "Zasłużony dla Gminy Stolno" w szczególności prowadzenie obsługi technicznej komisji konkursowej oraz prowadzenie ewidencji nadanych tytułów honorowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane