W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej

Stanowisko ds. kultury i kultury fizycznej
mgr Katarzyna Bajera
tel. (56) 677- 09- 25 
pokój nr 5
e-mail:biblioteka@stolno.com.pl

Zakres czynności/kompetencje:


1) podejmowanie działań w zakresie popularyzacji kultury, kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji wśród mieszkańców Gminy Stolno,
2) organizacja i koordynacja zawodów sportowych, imprez sportowych, imprez rekreacyjnych oraz imprez o charakterze kulturalnym w szczególności o znaczeniu gminnym (np. dożynki gminne),
3) organizacja współzawodnictwa sportowego,
4) współpraca z organizacjami i instytucjami sportowymi na każdym szczeblu w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu;
5) opracowywanie planów (harmonogramów) imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych i kulturalnych,
6) opracowywanie i aktualizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy dot. rozwoju kultury, kultury fizycznej i sportu,
7) opracowywanie propozycji do projektu budżetu w części dotyczącej kultury, kultury fizycznej i sportu oraz przedkładanie sprawozdań w tej dziedzinie,
8) zatwierdzanie wydatków pod kątem merytorycznym dot. zadań objętych stanowiskiem pracy w ramach limitu wydatków zaplanowanych w budżecie gminy w tym zgłaszanie ewentualnych propozycji zmian w planie wydatków z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu,
9) organizacja spotkań Wójta Gminy ze sportowcami i osobami wyróżniającymi się w dziedzinie kultury fizycznej i sportu,
10) współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i sołectwami w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu,
11) podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej, kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej seniorów w tym organizacja wydarzeń dla seniorów m.in. dnia seniora,
12) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu w sprawach objętych stanowiskiem pracy,
13) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji w zakresie kultury i kultury fizycznej,
14) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie wspierania sportu przez organy władzy publicznej podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych,
15) realizacja Zarządzenia Nr 121/2015 Wójta Gminy Stolno z dnia 10.12.2015 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej dot. zadań realizowanych na stanowisku pracy, w tym w szczególności prowadzeniu rejestru wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową oraz przekazywanie sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 4 cytowanego wyżej Zarządzenia;
16) realizacja uchwały Rady Gminy Stolno w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe,
17) prowadzenie kroniki sztandaru Gminy Stolno,
18) prowadzenie księgi rejestrowej instytucji kultury zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

Powiadom znajomego