W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca


Jednostka prowadząca sprawę:


Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

 Pokój nr 17

 Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz. 1397 z późniejszymi zmianami),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 930).

 I. Dokumenty od wnioskodawcy 


Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu czasowego" zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lokalu.

Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE:
wiza, tymczasowe zaświadczenie tożsamości, karta pobytu lub zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE:
ważny dokument podróży potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
Cudzoziemiec członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE:
ważny dokument podróży,
ważna karta pobytu członka rodziny obywatela UE.

 II. Wymagane opłaty


Za wydanie zaświadczenia 17 zł.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi


Niezwłocznie 

IV. Jednostka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

 Pokój nr 17

 Tel. 056-677-09-02 

V. Tryb odwoławczy


Nie przysługuje

 VI. Uwagi
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dni od dnia przybycia. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw UE obowiązany jest zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 4 dniu od dnia przybycia. Deklarowany przez cudzoziemca pobyt czasowy nie może przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec może legalnie przebywać na terytorium RP. Zameldowania na pobyt czasowy można dokonać przez pełnomocnika.

Obowiązek meldunkowy można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujący zadania publiczne.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane