W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Zgłoszenie pobytu czasowego obywatela RP

Zameldowanie na pobyt czasowy obywatela RP

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17 

Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 510 z późniejszymi  zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 930).

 I. Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane  przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2. Do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

3. Dowód osobisty lub ważny paszport.
4. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty pełnomocnika.


 II. Wymagane opłaty

Za wydanie zaświadczenia opłata skarbowa  17 zł. dokonana przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Stolno nr 41951100000016196920000130.

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie 

Pokój nr 17

 Tel. 056-677-09-02 

V. Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

 VI. Uwagi 


1. Za osobę niepełnoletnią obowiązek meldunkowy wykonują jej przedstawiciele ustawowi lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 2. Zameldowania można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.

3.Obywatel Polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia.

4. Obowiązek meldunkowy można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujący zadania publiczne.Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane