W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Stolno

Stolno 112

86-212 Stolno

 

tel.: (+48) 56 677 09 00

tel.: kom. 500 157 824,  601 941 666

fax: (+48) 56 677 09 06

e-mail: sekretariat@stolno.com.pl

adres skrytki EPUAP: /r7r3yhb34r/SkrytkaESP

NIP: 875-10-29-675
REGON: 000544987

Informacja w tekście łatwym do czytania (ETR)

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Jednostka prowadząca sprawę

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. , poz. 510 z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2020 r. , poz. 930).

I. Dokumenty od wnioskodawcy:

1. Wypełniony i podpisany formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane  przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
2. Do wglądu odpowiedni dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.

3. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE przedstawia kartę pobytu,zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w RP, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany.
4. Obywatel państwa członkowskiego UE przedstawia ważny dokument podróży.
5. Członek rodziny obywatela państwa członkowskiego UE ważny dokument podróży.

6. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo do zameldowania, dowód osobisty.
 
II. Wymagane opłaty

Nie pobiera się 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi

Niezwłocznie

IV. Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego w Stolnie

Pokój nr 17

Tel. 056-677-09-02 

V. Tryb odwoławczy


Nie przysługuje 

VI. Uwagi:

         Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego UE jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw UE jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 4 dniu od momentu przybycia. Zameldowania można dokonać przez pełnomocnika po okazaniu przez niego do wglądu dowodu osobistego. 
Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane